BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sóc Xoài
RAJAKUSALA BOMPENHJAYA

Xã Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077-842741


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-12-2005