BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

KP Phú Bình, Thị trấn An Lộc
Huyện Bình Long, Tỉnh Bình PhướcTỳ khưu Thiện Trí

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008