BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tâm Thành

Xã Quới Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre
ĐT: 075. 623 200 - DĐ : 0917 850 526


Source: Vasita TTL (11-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 02-11-2007