BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tăng Bảo

D3/1D Tổ 3, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh, Sài Gòn, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009