BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tăng Quang

2/3 Nguyễn Chí Thanh
Phường Phú Hiệp, Thành phố HuếTỳ khưu Định Lực

Source: Bình Anson, 12-2002 & 01-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-08-2006