BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thái Hòa

Km 112, Ấp Hiệp Nhất, 
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 12-2001


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2003