BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thanh Long

42/23 Ấp Tân Lập, Phường Phú Thọ,
Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương


 Source: Tỳ khưu Minh Tịnh


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-05-2008