BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Lâm

Xã Thủy Xuân, Huyện Hương Thủy, Thành phố Huế


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Binh Anson, 12-2002

Bảo tháp ngài Hòa thượng Hộ Nhẫn

Source: Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Hộ Nhẫn, 2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-01-2004