BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Quang II

219 Ấp 3, Xã An Phước, Huyện Long Thành,
Tỉnh Ðồng NaiTỳ khưu Chí Tâm

Source: Tỳ khưu Chánh Định (11-2004)

Photos: Bình Anson (2006, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-03-2008