BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiên Trúc (Phật Lớn)

Ðường Phương Thành, KP 4,
Phường Bình San, Thị xã Hà Tiên,
Tỉnh Kiên Giang


Bia đá dấu mốc Sima


Tk Pháp Hảo

Source: Bình Anson (2003), Huyền Thanh (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 24-09-2008