BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thứ Năm

Ấp Năm Chùa, Xã Nam Thái,
Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Trụ trì: Tỳ khưu Danh Nâng
ĐT: 077-882744


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 17-12-2005