BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trúc Lâm

570/10 Hùng Vương, Phường 12,
Quận 6, TP HCM


Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 17-05-2008