BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tứ Phương Tăng

Ấp Xa Trạch, Xã Phước An, Huyện Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
, Việt Nam


 

Source: Phạm Lực


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-05-2008