BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Quang

63 Trần Bình Trọng,
Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM


Source: Tỳ khưu Minh Đức (2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008