BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Giác

50/5 Trần Phú, Phường 4, Thị xã Vĩnh Long


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-12-2004