BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền trang Viên Hòa

Thôn Cát Lợi, Xã Vĩnh Lương,
 TP Nha Trang, Việt NamSư cô Tịnh Hỷ

Source: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009