BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Không

Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên,
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-05-2008