BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Xá Lợi Phật Đài

246/5 Vĩnh Thuận,
Phường Long Bình, Quận 9, TP HCMTỳ khưu Thiện Nhân

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008