BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Bảo
(Pagode Buddharatanarama)

3 Rue De Broca
91600 Savigny Sur Orges
FRANCEHòa thượng Hộ Tông

Hòa thượng Giới Nghiêm

Hòa thượng Kim Triệu (trái) &
Tỳ khưu Đức Minh (phải)

Tỳ khưu Đức Minh

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008