BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Vân

850 W. Phillips Blvd.,
Pomona, California 91766, USATỳ khưu Khánh Hỷ, Hòa thượng Chơn Trí,
Hòa thượng Hộ Giác
(từ trái sang phải)

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-05-2008