BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Pháp

1770 62nd Avenue N.
St. Petersburg, FL 33702-7250. USA
Phone: (727) 520-9209


 

Tỳ khưu Trí Tịnh

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-05-2008