BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thích-Ca Thiền Viện

15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504, USAHòa thượng Giác Quang

Hòa thượng Hộ Tông

Hòa thượng Kim Triệu Khippapanno

Tk Giới Hiền (trái) & Tk Thiện Hiền (phải)

Bác Phạm Kim Khánh & đạo hữu Dhammakami

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-05-2008