BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Famen

Famen, Fufeng County, Xian, China


 

Xá lợi Xương Ngón Tay Phật

Source: Internet


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 22-12-2005