BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Bảo tháp Sanchi

Sanchi Hill, Vidisha, Madhya Pradesh, India


Dấu mốc Sima

Bảo tháp số 3 (Stupa 3), nơi tìm thấy xá lợi Ngài Xá-lợi-phất & Ngài Mục-kiền-liên

Source: Internet


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 03-07-2005