BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Vạn Phật Thành, Hongkong
Monastery of Ten Thousand Buddhas (Man Fat Sze)

Lots 358-359, IN D D 185, Shatin, Hong Kong


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-03-2009