BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Buddhist Publication Society
(Hội Xuất bản Phật giáo)

54 Sangharaja Mawatha
Kandy, Sri Lanka


Source: Binh Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-04-2006