BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung tâm Phật giáo Buddhamonthon
Buddhamonthon Park

Buddhamonthon District, Nakhon Pathom Province, Thailand


Tượng Phật "Phra Si Sakkaya Thotsaphonyan
Prathan Phuttha Monthon Suthat"

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-07-2005