BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thái Lan


Ayutthaya, Cố đô Thái Lan


Wat Budsiam
Donmuang, Bangkok


Wat Donmuang
Bangkok


Wat Paknam Bhasicharoen
Bangkok

Tk Tường Phác, Bình Anson, Tk Minh Nguyệt
(từ trái sang phải)

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 28-12-2004