BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Wat Dhammamongkol

Sukhumvit Soi 101
Bangkok, Thailand

Tel: (02) 332-8226, Fax: (02) 311 394


Hòa thượng Viriyang Sirintharo
Source: Internet

Source: Phạm Kim Khánh (Hành hương xứ Phật, 1997)

 

Source: Jennifer Anson, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-12-2005