BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Wat Pah Baan Taad

Baan Taad, Ampher Meuang,
Udorn Thani 41000. Thailand


 Hòa thượng Thiền sư Ajahn Maha Boowa Nanasampanno

Source: http://www.luangta.com 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-05-2005